ریاست دانشکده هنر ومعماری

   دکترسید محمد حسین آیت اللهی

   پست الکترونیکی:    hayatollahi@yazd.ac.ir

   مسئول دفتر: خانم مظفری

   تلفن :   6223700-0351

  تلفکس: 6223700-0351

 

 

 

دستورالعملهای ریاست :

 

 

عنوان مطلب

نویسنده

تاریخ  درج

           معاونت آموزشی  وپژوهشی

دکتر سید علی اکبر کوششگران

پست الکترونیکی:     a.koosheshgaran@yazduni.ac.ir

مسئول دفتر: خانم اکبر نژاد

تلفن :   6224229-0351

تلفکس: 6224229-0351

 

 

 

دستورالعملهای معاونت آموزشی  وپژوهشی:

 

 

عنوان مطلب

نویسنده

تاریخ  درج

اطلاعیه حذف پزشکی

معاونت آموزشی

30/02/1392

تازه های کتب لاتین ( شهر سازی )

کتابخانه

11/04/1391

فرم موجه بودن غیبت

اداره آموزش

17/03/1391

حذف پزشکی

اداره آموزش

16/03/1390

مرخصی تحصیلی دانشجویان دوره شبانه

اداره آموزش

19/02/1390